Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

HTBB002

Liên hệ 0931556675

Colour:

  • Black
  • White

Frame:

Width:

  • 1800
  • 700

Depth:

  • 700

Height:

  • 1125

Table top thickness:

                22

Số lượng :

Anh Bình Biên Hoà đã mua sản phẩm

Tủ sắt mini